مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

55

دانلود:

12

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعه توزیع اندازه بلورهای (CSD) کلینوپیروکسن در واحد تفریتی ماگماتیسم آتشفشان سارای (شبه جزیره اسلامی)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ماگماتیزم آتشفشان سارای تا کنون توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت کلی سه نوع واحد سنگی تشخیص داده شده است که عبارتند از: تفریت, تراکیت و لامپروفیرهای نوع مینت و سن سنگ های تفریتی حدود 9 میلیون سال گزارش شده اند. در این مطالعه کلینوپیروکسن های واحد تفریتی از جنبه CSD مورد بررسی قرار گرفته اند. منحنی CSD بلورهای کلینوپیروکسن غیر خطی بوده و بیانگر اختلاط ماگمایی در سنگ های تفریتی منطقه است. با توجه منحنی CSD کلینوپیروکسن های منطقه, نرخ هسته بندی بلورهای دانه درشت نسبت به بلورهای دانه ریز کمتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی