Start: 2/5/2023 12:29:43 AMEnd: 2/5/2023 12:29:45 AM >> 794

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

87

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تعیین مشخصات شکستگی مخزن بنگستان با استفاده از نمودارهای تصویری در یکی از میادین غرب ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 نمودار های تصویری یکی از مهمترین ابزار های آشکار سازی شکستگی در مخازن محسوب می شوند. تفسیر این نمودارها به مفسّر اجازه می دهد تا اطلاعات زیادی از سیماهای زمین شناسی موجود در دیواره گمانه ها به دست آورد. در این پژوهش به کمک نمودارهای تصویری, ساختارهای موثر در کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نخست نمودارهای تصویری چاه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار ژئولاگ مورد تصحیح و پردازش قرار گرفت. پس از آماده سازی تصاویر, انواع شکستگی های طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و نوع, مورفولوژی, تعداد و جهت گیری آنها مشخص گردید. سپس با استفاده از نمودارهای مختلف آماری (نظیر نمودار گل سرخی و نمودار قطبی) داده های جهت گیری و فراوانی این ساختارها مورد مطالعه قرار گرفت. این نمودارها به خوبی نشانگر وجود انواع شکستگی های طولی, مورب و عرضی در مخزن مورد مطالعه می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش کارآیی بسیاری در برنامه ریزی برای توسعه آتی میدان دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی