مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعات کانه سازی و سیالات درگیر در کانسار رگه ای منطقه جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 منطقه اکتشافی جنوب باختری سرخ کوه در 120 کیلومتری جنوب باختری شهر بیرجند و در بخش باختری بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل سنگ های آتشفشانی با ترکیب آندزیت و بازالت بوده که نفوذ توده های نفوذی با ترکیب سنگ شناسی مختلف در آنها موجب دگرسانی وسیع و کانی سازی شده است. کانی سازی به شکل های پراکنده, رگچه ای و رگه ای دیده می شود. کانی سازی رگه ای با امتداد شمال باختری-جنوب-خاوری در سنگ میزبان هورنبلند دیوریت پورفیری تشکیل شده و شامل کوارتز, کالکوپیریت, پیریت و کانی های ثانویه است. مطالعات سیالات درگیر نمونه های کوارتز دارای مرزهای همرشدی با کانی سازی و حاصل سیال کانه ساز از پهنه دگرسانی کوارتز-سریسیت-پیریت, متوسط دمای 278 درجه سانتی گراد و شوری 14 درصد بر حسب نمک طعام را نشان می دهد. مطالعات صحرایی, کانی سازی و سیالات درگیر نشانه مرتبط بودن کانی سازی با توده نفوذی دیوریتی در منطقه است و فعالیت های محلول های هیدروترمال مرتبط با این توده نفوذی می تواند در تشکیل کانی سازی رگه ای از نوع اپی-ترمال در منطقه جنوب باختری سرخ کوه نقش داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی