مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

12

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

سنگ شناسی، کانی زایی و دگرسانی محدوده آس -کردلر (شمال اهر)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 محدوده مورد مطالعه به وسعت 32 کیلومتر مربع در فاصله 30 کیلومتری شمال اهر و در بخش شمالی توده شیور (باتولیت اهر) قرار گرفته است. این توده از کانی های اصلی آلبیت, الیگوکلاز, کوارتز, بیوتیت, فلدسپار پتاسیم و هورنبلند با بافت دانه ای و ترکیب گرانیت -گرانودیوریت تشکیل شده است. سنگهای منطقه شامل واحدهای کلریت شیست, تراکیت -تراکی داسیت, اسکارنی ریزدانه (تاکتیت) و هورنفلس ها, بازالت, ریوداسیت -داسیت, بازالت کواترنری و توده کوارتزدیوریت -کوارتزگابرو که عامل دگرسانی و کانه زایی واحدهای قبلی هستند و پتانسیل بالایی برای تولید نهشته های مس -طلای پورفیری داشته و آنومالی های ژئوشیمیایی قوی Cu و Au در محدوده حاکی از پتانسیل مناسب کانی سازی این توده هاست.کانه زایی منطقه در شمال و جنوب ارتفاعات جنوبی روستای آس دیده میشود و کانی شناسی شامل کالکوپیریت, کوولیت, پیریت, گالن, هماتیت, مگنتیت و گوتیت و مالاکیت در منطقه مشاهده میشود. در مقاطع میکروسکوپی کالکوپیریت بصورت پراکنده و رگه ای و نسبتا زیاد بوده و در مواردی توسط کوولیت جانشین شده است. دگرسانی های منطقه شامل پروپیلیتیک, سریسیتیک و در یک نمونه پتاسیک در قسمت جنوب منطقه که با مجموعه آرژیلیک پوشیده است. در شمال منطقه پیرامون کردلر تا شمالغرب آس دگرسانی شامل آرژیلیک متوسط, پروپیلیتیک و سریسیتیک است. مجموعه های دگرسانی با مناطق هاله های ژئوشیمیایی از جمله مس و طلا همپوشانی قابل توجهی نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی