مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

289

دانلود:

68

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارتباط بین ساختارهای تکتونیکی و کانه زایی رگه ای معدن فلوئوریت کمرمهدی

نویسنده

میر مازیار

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 کانسار فلوئوریت کمر مهدی در 100 کیلومتری جنوب باختری شهرستان طبس, در خرده قاره ایران مرکزی و در بلوک طبس واقع گردیده است. این کانسار در سنگ های کربناته سازند شتری قرار داشته و حالت چینه کران (stratabound) نشان می دهد. قرارگیری بخش زیادی از رگه های فلوئوریت در راستای گسله ها و در درزه و شکستگی ها, حاکی از نقش مهم گسله های منطقه در ایجاد پتانسیل های اقتصادی در این ناحیه است. بررسی ها نشان داد که کانه زایی فلوئوریت در معادن کمرمهدی, وابسته به وضعیت هندسی و جنبشی ساختارهای موجود در ناحیه می باشد. به بیانی دیگر می توان گفت کانه زایی وابسته به مقدار و جهت شیب پهنه گسلی بوده است. بنابراین شدت کانی سازی در امتداد ساختارهای هم یوغ با روند شمال خاوری- جنوب باختری و شمال باختری- جنوب خاوری که از فراوان ترین ساختارها در منطقه می باشد, بیشتر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی