مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند، شرق ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عرب، عصمت، و وحیدی نیا، محمد. (1392). زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند, شرق ایران. همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. SID. https://sid.ir/paper/837820/fa

  Vancouver: کپی

  عرب عصمت، وحیدی نیا محمد. زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند, شرق ایران. 1392. Available from: https://sid.ir/paper/837820/fa

  IEEE: کپی

  عصمت عرب، و محمد وحیدی نیا، “زیست چینه نگاری برش زرگر با استفاده از روزن داران کف زی در جنوب بیرجند, شرق ایران،” presented at the همایش انجمن دیرینه شناسی ایران. 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/837820/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی