مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,655

دانلود:

303

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle

نویسندگان

فخرآل علی فرزاد

صفحات

 صفحه شروع 193 | صفحه پایان 202

چکیده

 تداوم شیردهی در گاوهای شیرده یک صفت اقتصادی توارث پذیر و یک مشخصه مهم منحنی شیردهی می باشد. تغییرات این صفت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک دام قرار می گیرد. دراین تحقیق از 218920 رکورد روزانه (روز در ماه) برروی 23794 گاو استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی حیوانات با استفاده از مدل تک صفتی حیوانی تابعیت تصادفی و روش نمونه گیری گیبس انجام گردید. از معیارهای میزان اختلاف تولید شیر بین روزهای 60 و 280 شیردهی, میزان اختلاف تولید شیر بین مقاطع 60-160 و 205-305 و جمع تغییرات ارزش های اصلاحی برآوردی روزانه برای اندازه گیری و توصیف تداوم شیردهی استفاده گردید. وراثت پذیری معیارهای تداوم شیردهی برای مقدار شیر 0.28-0.34 و برای مقدار چربی 0.18-0.26 براورد گردید و همبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم شیردهی و محصول شیر 305 روز از 0.15 تا 0.89 در تغییر بود, و همبستگی بین ارزش های اصلاحی برآوردی مقدار شیر 305 روز و معیارهای تداوم شیردهی 0.05-0.95 براورد گردید. رتبه حیوانات بر اساس ارزش اصلاحی مقدار شیر تولیدی 305 روز متفاوت از رتبه آنها براساس ارزش اصلاحی تداوم شیردهی بود, واین امر بیانگر تغییرات متفاوت تداوم شیردهی و مقدار شیر 305 روز در گاوهای شیرده و در نتیجه انتخاب برای این صفت امکان پذیر می باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرادی شهربابک، محمد. (1380). تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle. علوم کشاورزی ایران، 32(1)، 193-202. SID. https://sid.ir/paper/8367/fa

  Vancouver: کپی

  مرادی شهربابک محمد. تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1380؛32(1):193-202. Available from: https://sid.ir/paper/8367/fa

  IEEE: کپی

  محمد مرادی شهربابک، “تداوم شیردهی در گاوهای شیری Persisteney in Dairy Cattle،” علوم کشاورزی ایران، vol. 32، no. 1، pp. 193–202، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/8367/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی