مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

485

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی تولید ترافیک در آزاد راهها

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 55

چکیده

 احداث آزادراه های جدید باعث ایجاد جریان های جدید ترافیک می شود. بخشی از این ترافیک ایجاد شده, مربوط به انتقال ترافیک از سایر راه ها و بخشی دیگر مربوط به تقاضای پنهان است. در این مقاله نتایج مربوط به مدل سازی ترافیک انتقالی و القایی در چند آزادراه بین شهری کشور ارایه می شوند. ترافیک انتقالی با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خطی, تابع احتمالی انتخاب مسیر به فرم لاجیت برای انواع وسایل نقلیه کالیبره شده است و برای ترافیک القایی با توجه به روند رشد ترافیک در طول زمان تابع ضریب رشد تعیین گردیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی