video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,111

دانلود:

510

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه خصوصیات بتن آسفالتی حاوی فیلرهای پودر آجر و شیشه

نویسندگان

طاهرخانی حسن

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 امروزه, اقتصادی بودن و سازگاری با محیط زیست دو ویژگی و معیار مهم در پروژه های ساخت و ساز می باشند. یکی از کارهایی که در این زمینه می توان انجام داد بازیافت و استفاده مجدد از مواد ضایعاتی به جای کل یا بخشی از مصالح ساختمانی است. هر ساله حجم زیادی از مواد ضایعاتی از صنعت, ساخت و تخریب ساختمانها ایجاد می شود که انباشت آنها عاملی مهم در آلودگی محیط زیست می باشد. از طرف دیگر٬ هر ساله حجم زیادی از منابع طبیعی به عنوان مصالح برای ساخت پروژه های عمرانی مصرف می شود. اگر بتوان باحفظ کیفیت یا بهبود آن, به جای مواد طبیعی از مواد بازیافتی استفاده نمود, گامی در جهت اقتصادی کردن و محافظت از محیط زیست خواهد بود. در این تحقیق, استفاده از دو ماده ضایعاتی, یعنی آجر و شیشه, به صورت پودر, به جای فیلر در بتن آسفالتی مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات استقامت مارشال, روانی, مقاومت کششی, آسیب رطوبتی و خصوصیات حجمی بتن آسفالتی٬ که در آن پودر به دست آمده از آجر و شیشه ضایعاتی در درصدهای مختلف جایگزین فیلر طبیعی شده است مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با جایگزینی فیلر طبیعی با پودر آجر می توان به استقامت مارشال بیشتر و روانی کمتری نسبت به بتن آسفالتی رایج دست یافت. اما, با افزایش درصد جایگزینی فیلر طبیعی با پودر شیشه٬ استقامت مارشال کاهش یافته و روانی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که مقاومت کششی بتن آسفالتی در دمای 25 و 40 درجه سانتیگراد, با افزایش درصد جایگزینی پودر آجر افزایش می یابد. در دمای 25 درجه سانتی گراد با افزایش درصد جایگزینی پودر شیشه تا 25% مقاومت کششی افزایش و سپس کاهش یافته و در دمای 40 درجه سانتی گراد هر مقدار جایگزینی فیلر طبیعی با پودر شیشه باعث کاهش مقاومت می گردد. همچنین, نتایج نشان می دهند که روند تغییرات مقاومت کششی نمونه های عمل آمده تحت شرایط رطوبتی مشابه حالت خشک بوده و مقدار مقاومت کششی حالت مرطوب از خشک کمتر است. بیشترین نسبت مقاومت کششی در بتن آسفالتی حاوی پودر آجر در 75% جایگزینی و در بتن آسفالتی حاوی پودر شیشه در 25% جایگزینی رخ می دهد. آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی پودر آجر, در تمامی درصدهای جایگزینی, کمتر از بتن آسفالتی شاهد بوده و برای پودر شیشه, در 25 و 50% جایگزینی, آسیب رطوبتی کمتر از مخلوط شاهد بوده و در بقیه موارد بیشتر از آن است. همچنین٬ نشان داده می شود که درصد جایگزینی فیلر طبیعی با پودر آجر تاثیرچندانی بردرصد فضای خالی مخلوط و درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر ندارد٬ اما این ویژگی های بتن آسفالتی٬ با افزایش درصد جایگزینی پودر شیشه٬ به ترتیب٬ افزایش و کاهش می یابند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی