مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

26

دانلود:

9

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

حضور میکروارگانیسم های قشر ساز Bacinella irregularis- Lithocodium aggregatum در رسوبات کرتاسه پایینی غرب حوضه کپه داغ و نقش آن در تفسیر شرایط محیط دیرینه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی