مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

870

دانلود:

416

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زن و ادبیات در آمریکای لاتین

نویسندگان

حق روستا مریم

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 104

چکیده

 اگرچه کشورها ی آمریکای لاتین بسیار جوانند, اما ادبیاتی غنی و ارزشمند دارند . با بررسی تاریخ ادبیات کشورها ی آمریکای لاتین در برابر فهرستی طویل از نام مردان, نام زنانی نیز به چشم میخورد که با تلاش فراوان توانست هاند به این عرصه وارد شوند و در جمع مردان حضور یابند . اگرچه مردان می کوشیدند این میدان را در انحصار خود بگیرند و زنان را به سکوت محکو م کنند, ولی زنان نیز توانستند به نحوی شایسته, توانایی های خود را به معرض نما یش بگذارند . آنچه که در ا ین تحقیق مد نظر قرارگرفته, بررسی اجمالی از وضعیت حضور زنان در عرصه ادبیات آمریکای لاتین از قبل از دوره استعمار این قاره توسط کشورگشایان اسپانیایی تا عصر حاضر است, حضوری که توانایی های آنان را به ثبت رساند . برای انجام ا ین امر, تعدادی از زنان برجسته دوره ها ی مختلف انتخاب شدند که در عرصه شعر, نثر, داستا ن نویسی و رمان فعالیت داشته اند و آثار گرانقدری از خود به جای گذاشته اند. با توضیحاتی هرچند مختصر, سعی بر ا ین ا ست تا وضعیت اجتماعی دورانی که زنان در آن میزیستند آشکار شود, و همچنین تلا ش هایشان در راستای همگام شدن با مردان ترسیم  شود . لازم به ذکر است که ا ین تحقیق درصدد  هیچگونه موضع گیری فمنیستی نبوده و فقط سعی در شناساندن چهره ها ی زنانی دارد که در زمان خود با تلاش فراوان درعرصه ادبیات مطرح شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حق روستا، مریم. (1384). زن و ادبیات در آمریکای لاتین. پژوهش زبان های خارجی، -(28)، 87-104. SID. https://sid.ir/paper/83400/fa

  Vancouver: کپی

  حق روستا مریم. زن و ادبیات در آمریکای لاتین. پژوهش زبان های خارجی[Internet]. 1384؛-(28):87-104. Available from: https://sid.ir/paper/83400/fa

  IEEE: کپی

  مریم حق روستا، “زن و ادبیات در آمریکای لاتین،” پژوهش زبان های خارجی، vol. -، no. 28، pp. 87–104، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/83400/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی