مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,420

دانلود:

362

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفاوت های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیت های تعامل مکالمه ای بر پایه میزان کلام (Amount of Speech)

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 46

چکیده

 تفاوت های زبانی مردان و زنان در جوامع زبانی مختلف, همواره مورد مطالعه پژوهشگران و زبان شناسان اجتماعی قرار گرفته است و در همه این جوامع میان این دو گونه زبانی, تفاوت هایی مشاهده شده است. مطالعات اخیر زبان شناسان بر روی جوامع زبانی کشورهای صنعتی, نتایج مطالعات گذشته را مبنی بر وجود تفاوت میان رفتار زبانی مردان و زنان, مورد تایید قرار داده است. در این مقاله که داده های آن بر پایه پیکره زبانی صورت می گیرد, تفاوت های جنسیتی در تعامل مکالمه ای گویشوران مرد و زن ایرانی, با توجه به متغیر زبان شناختی (کلامی) "میزان کلام" و با در نظر گرفتن دو عامل "موضوع و نسبت تعداد گویشوران مرد به زن" مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها, تفاوت های قابل توجهی در توزیع الگوهای جنسیتی مشاهده می شود. نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد که درباره دو عامل موضوع و نسبت تعداد گویشوران, تفاوت های قابل ملاحظه ای میان گویشوران مرد و زن وجود دارد. گویشوران مرد و زن با توجه به موضوع و دامنه اطلاعات خود پیرامون آن, تعامل مکالمه ای متفاوتی از خود نشان می دهند و تعداد گویشوران مرد نیز بر رفتار زبانی گویشوران مرد و زن تاثیر گذار می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جان نژاد، محسن. (1385). تفاوت های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیت های تعامل مکالمه ای بر پایه میزان کلام (Amount of Speech). پژوهش زبان های خارجی، -(34)، 31-46. SID. https://sid.ir/paper/83276/fa

  Vancouver: کپی

  جان نژاد محسن. تفاوت های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیت های تعامل مکالمه ای بر پایه میزان کلام (Amount of Speech). پژوهش زبان های خارجی[Internet]. 1385؛-(34):31-46. Available from: https://sid.ir/paper/83276/fa

  IEEE: کپی

  محسن جان نژاد، “تفاوت های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیت های تعامل مکالمه ای بر پایه میزان کلام (Amount of Speech)،” پژوهش زبان های خارجی، vol. -، no. 34، pp. 31–46، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/83276/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی