مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تازه های علوم شناختی | سال:1390 | دوره:13 | شماره:1 (مسلسل 49) | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

139

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد افراد نیمکره راست برتر و نیمکره چپ برتر در حل تداخل تکلیف دوگانه

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 24

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID