مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش بین المللی شرق شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی | سال:1395 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

61

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

واژگان پزشکی و طب عامیانه در آثار جلال آل احمد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 همانطور که می دانیم ارتباط میان ادبیات فارسی با دیگر علوم و دانش ها از دیرباز همواره در بررسی متون, مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و از این رهگذر, دستاوردهای قابل توجهی حاصل گردیده است. در این میان, توجه به مسائل مربوط به حوزه علم پزشکی در دو سطح بیماری و درمان, بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. اگرچه بیشتر این مباحث در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی می باشد, با این حال, تحلیل جداگانه آن در آثار برجای مانده از هر نویسنده ای در نوع خود بی نظیر است. در پژوهش حاضر برآنیم تا این مبحث را در برخی از کتب داستانی جلال آل احمد جست و جو نماییم؛ در حقیقت, هدف اولیه از پرداختن به این موضوع, آشنایی با توانایی های علمی نویسنده و ارائه رویکردی نوین از مقوله طبابت در ادبیات عامیانه معاصر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID