مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,173

دانلود:

721

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساختار عاملی مدل همدلی بر اساس پرسش نامه ی بهره ی همدلی در یک نمونه بزرگ سال ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 90

چکیده

 مقدمه: همدلی سازه ای است چندوجهی و یکی از مفاهیم حیاتی در زندگی اجتماعی, که به انسان ها اجازه می دهد تا برای رفتار دیگران معنا پیدا کنند و بتوانند به عواطف آنها پاسخ مناسب دهند.روش: با توجه به اینکه همدلی یکی از مولفه های وابسته به فرهنگ است, هدف این پژوهش, بررسی ساختار عاملی مدل همدلی در بزرگ سالان بهنجار ایرانی و بررسی ابعاد همدلی در زنان و مردان است. نمونه ی حاضر را 304 فرد بزرگ سال ساکن تهران تشکیل می دادند که سابقه ی اختلال روانی حاد نداشتند و آزمون های بهره ی همدلی (EQ), ذهن خوانی یا چشم (RMET) و بازشناسی هیجانی چهره (TRF) را تکمیل کرده بودند.یافته  ها: نتایج نشان داد که مدل چهار عاملی همدلی با ابعاد همدلی شناختی, همدلی عاطفی, مهارت های اجتماعی و تکالیف شناختی بهترین برازش را دارد (TLI=0.90 ,CFI=0.91). نمرات زنان در ابعاد همدلی عاطفی (t=2.76) و تکالیف شناختی بازشناسی هیجانات (t=2.95) نیز بیشتر از نمرات مردان بود. یافته های اکتشافی نیز نشان دادند که سن با ذهن خوانی رابطه ی معکوس (p<0.01) دارد.نتیجه گیری: مدل چهار عاملی همدلی پیشنهاد شده در پژوهش های خارجی, در جمعیت ایرانی نیز تایید و تکالیف شناختی به عنوان عامل چهارم و مستقل از همدلی شناختی, اما مرتبط با آن, شناخته شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موسوی، پانته آ، خسروی، زهره، و دهشیری، غلامرضا. (1396). ساختار عاملی مدل همدلی بر اساس پرسش نامه ی بهره ی همدلی در یک نمونه بزرگ سال ایرانی. تازه های علوم شناختی، 19(1 )، 75-90. SID. https://sid.ir/paper/82809/fa

  Vancouver: کپی

  موسوی پانته آ، خسروی زهره، دهشیری غلامرضا. ساختار عاملی مدل همدلی بر اساس پرسش نامه ی بهره ی همدلی در یک نمونه بزرگ سال ایرانی. تازه های علوم شناختی[Internet]. 1396؛19(1 ):75-90. Available from: https://sid.ir/paper/82809/fa

  IEEE: کپی

  پانته آ موسوی، زهره خسروی، و غلامرضا دهشیری، “ساختار عاملی مدل همدلی بر اساس پرسش نامه ی بهره ی همدلی در یک نمونه بزرگ سال ایرانی،” تازه های علوم شناختی، vol. 19، no. 1 ، pp. 75–90، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/82809/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی