مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی | سال:1395 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

207

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نگاهی به اشعار شاملو از زاویه طنز مسایل اجتماعی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 طنز در معرفی و نقد مسائل اجتماعی جامعه شیوه ای اثرگذار است. در شعر نوی فارسی برخلاف نثر و ادبیات داستانی به طنز توجه کمتری شده است, اما در شعر نو نیز طنز وجود دارد که می تواند مورد مطالعه قرار گیرد. اعتراض های سیاسی و ادبی ازجمله علل گرایش به طنز در شعر نو می باشد. شاعران شعر نو به طنزهای موقعیتی بیش از طنزهای زبانی و غیره توجه داشتند. احمد شاملو از شاعران شعر نو می باشد که در دوره خویش با مشکلاتی اجتماعی رو به رو بودند که در قالب طنز و ابهام از این مشکلات انتقاد می کردند. طنز او در شعرهای کلاسیک شیرین تر و ساده تر و در شعرهای نو تلخ و هنری است. این مقاله به بررسی شعرهای احمد شاملو از دیدگاه طنز می پردازد و شعرهای او را در فضای جامعه شاعر تحلیل می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID