video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ماتریس تصمیم گیری، رویکردی در جهت برخورد با تاخیرات پروژه های عمرانی کشور

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در تمام مراحل مدیریت پروژه نیاز به اتخاذ تصمیماتی می باشد که اگر به درستی اتخاذ نشوند موجب شکست پروژه می شود. جهت نیل به تصمیم گیری درست, نیاز به اطلاعات صحیح, با کیفیت, به موقع و کافی می باشد. در صورت نبود یکپارچگی و نظم در فعالیت ها, به سرعت عدم انطباق برنامه اصلی با موقعیت پروژه هشدار داده می شود و تصمیم مناسب از مدیران تقاضا می گردد.یکی از عوامل موفقیت در سازمانهای پروژه محور, انتخاب تصمیم بهینه است که بتواند بهترین پاسخ برای نیاز باشد و عدم قطعیت ها را در پروژه کاهش دهد. از دیرباز تاکنون, بخصوص با پیچیده تر شدن پروژه ها, موضوع تاخیرات, بحث بسیار حساس و سوال برانگیز بوده است. مدیران پروژه در حوزه مدیریت زمان نیاز به تصمیم گیری درست وسریع دارند و باید بتوانند مسائلی چون: اتمام پروژه بدون تاخیر, علت یابی تاخیرات و افزایش زمان پروژه ها را بطور موثر حل کنند و بر پروژه ها متمرکز باشند. سازمان هایی که درگیر چندین پروژه همزمان هستند, مدیران با چندین چالش روبرو می باشند. مدیر پروژه باید چند پروژه متفاوت را با محدوده متفاوت, پیچیدگی و مسائل زمان بندی, کنترل کند.در این تحقیق در ابتدا به معرفی عوامل ایجاد تاخیر در حوزه کاری کارفرما, پیمانکار, مشاور پرداخته می شود و سپس با تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان و مدیران پروژه با سابقه بالاتر از 5 سال, به درصدهای مشخص در میزان تاخیرات رخ داده در هر یک از آیتم های 116 گانه دست یافته که در جدول 1 تا 7 به تفصیل آمده است و در ادامه با شرح مراحل اصولی تصمیم گیری و بررسی انواع حالات تصمیم گیری, اقدام به جایگزینی نتایج و درصدهای بدست آمده در ماتریس مساله شده است که نتایج بدست آمده از هر یک از مراحل, منجر به اتخاذ تصمیم اصولی مدیران در پروژه های ساخت و ساز کشور که با معضل تاخیرات روبرو هستند, خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.