مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

301

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جعفری زاده، محمدعلی، فولادی، ناصر، قپانوری، مریم، رنجبر، زینب، و صدیق زاده، اصغر. (1394). بررسی ناحیه گذار (U(5)-O(6 با استفاده از جبر آفین (SU(1,1 در مدل اندرکنش بوزون- فرمیونی. کنفرانس هسته ای ایران. SID. https://sid.ir/paper/827143/fa

  Vancouver: کپی

  جعفری زاده محمدعلی، فولادی ناصر، قپانوری مریم، رنجبر زینب، صدیق زاده اصغر. بررسی ناحیه گذار (U(5)-O(6 با استفاده از جبر آفین (SU(1,1 در مدل اندرکنش بوزون- فرمیونی. 1394. Available from: https://sid.ir/paper/827143/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی جعفری زاده، ناصر فولادی، مریم قپانوری، زینب رنجبر، و اصغر صدیق زاده، “بررسی ناحیه گذار (U(5)-O(6 با استفاده از جبر آفین (SU(1,1 در مدل اندرکنش بوزون- فرمیونی،” presented at the کنفرانس هسته ای ایران. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/827143/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.