video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,615

دانلود:

772

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 100

چکیده

 رشد سریع فنون تصویربرداری عصبی در سال های اخیر, امکان فوق العاده ای برای پژوهشگران فراهم کرده است تا فهم بهتری از ساختار و کارکرد مغز انسان به دست آورند. در پرتو بهره گیری از این فن آوری های تصویربرداری عصبی پیشرفته, یافته های پژوهشگران حیطه مغز, در زمینه تفکر, هیجان, انگیزش, یادگیری و رشد, موجی از بینش های جدید به دنبال داشته که تبیین های موجود درباره موضوعات تربیتی را تحت تاثیر جدی قرار داده است. از این رو, بسیاری از متخصصان علوم اعصاب و تربیت ادعا می کنند که برقراری پیوند بین علوم اعصاب و علوم تربیتی می تواند نقش عمده ای در بهبود دانش, سیاست و عمل تربیتی ایفا کند. کاربرد و دلالت ها و کاربرد های تربیتی معتبر استنباط شده از یافته های علوم اعصاب نیز از این ادعا حمایت می کنند, اما با وجود این, به نظر برخی منتقدان, رابطه میان کارکردهای عصبی و عمل تربیتی بسیار محدود و شکاف بین علوم اعصاب و علوم تربیتی به قدری زیاد است که امکان برقراری پیوند مستقیم بین آنها وجود ندارد و باید رشته های دیگری همچون «روان شناسی شناختی» و یا «علوم اعصاب شناختی» واسطه برقراری این پیوند شوند. اما از چشم انداز تربیتی, ماهیت دانش تربیت به عنوان یک دانش کاربردی ایجاب می کند که برای دستیابی به اهداف تربیتی, از علوم اعصاب نیز همچون سایر علوم توصیفی (از قبیل روان شناسی و جامعه شناسی) استفاده شود که این امر از طریق استخراج دلالت ها و کاربردهای تربیتی معتبر از مبانی اعصاب شناختی تربیت محقق خواهد شد. بنابراین, ایجاد پیوند بین این دو دانش هم ضروری و هم امکان پذیر است, چرا که می توان در تعامل و تلفیق با «فلسفه تربیتی», «جامعه شناسی تربیتی», و «روان شناسی تربیتی» از «اعصاب شناسی تربیتی (علوم اعصاب تربیتی)» هم برای بهبود دانش, سیاست و عمل تربیت بهره گرفت. با این وجود, مهم ترین اصل درخور توجه در این ارتباط, اصل هوشیاری و احتیاط در تفسیر و استفاده تربیتی از یافته های پژوهش مغز است که تحقق این امر هم مستلزم فراهم کردن زمینه تعامل و مشارکت سازنده و واقعی بین دانشمندان و پژوهشگران علوم اعصاب و تربیت و تلفیق علوم اعصاب شناختی و علوم اعصاب تربیتی در برنامه های درسی علوم - تربیتی و تربیت معلم است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  نوری، ع.، و مهرمحمدی، م. (1389). تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب, در قلمرو دانش و عمل تربیت. تازه های علوم شناختی, 12(2 (مسلسل 46)), 83-100. https://sid.ir/paper/82713/fa

  Vancouver: کپی

  نوری علی، مهرمحمدی محمود. تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب, در قلمرو دانش و عمل تربیت. تازه های علوم شناختی. 1389 [cited 2023January30];12(2 (مسلسل 46)):83-100. Available from: https://sid.ir/paper/82713/fa

  IEEE: کپی

  نوری، ع.، مهرمحمدی، م.، 1389. تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب, در قلمرو دانش و عمل تربیت. تازه های علوم شناختی, [online] 12(2 (مسلسل 46)), pp.83-100. Available: https://sid.ir/paper/82713/fa.