مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

370

دانلود:

80

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ضرورت کاربرد روشهای آموزشی تلفیقی با فناوری اطلاعات در آموزش بزرگسالان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در حوزه های گوناگون ایفا می کند, یکی از حوزه هایی که با ورود آن دچار تحول اساسی شده, حوزه آموزش است. آموزش و پرورش دارای گستره وسیعی است و انواع متفاوتی از آموزش ها را به طور رسمی و غیر رسمی از کودکی تا پایان عمر در بر می گیرد, بهره گیران و ذینفعان این نظام نیز متفاوتند. یکی از گروه های ذینفع در نظام آموزشی, بزگسالان هستند. آموزش این گروه به لحاظ نقش و ویژگی های اجتماعی در مقایسه با کودکان متفاوت است زیرا, کمبود وقت و همچنین گرفتاری های شغلی و خانوادگی باعث می شود بزرگسالان قادر به حضور در کلاس های آموزشی در زمان معینی و مکان مشخصی برای آموزش نباشند, از دیگر مشکلات آموزش این گروه, عدم دسترسی به کلاسهای آموزشی در یک محدوده جغرافیایی, تنوع یادگیرندگان بزرگسال از نظر سن, توانایی برای آموختن و فعالیتهای کلاسی, انگیزه ها و آمادگی های جسمی و روانی, تفاوت نظام ارزشیابی از آموخته های آنها که در نحوه نگرش آنان نسبت به تعلیم و تربیت و ضرورت آن و روابط اجتماعی و مانند آنها موثر است, شیوه زندگی بزرگسالان که در طرز یادگیری آنان تاثیر گذار بوده و به نوبه خود تعیین کننده نوع شیوه های تدریس برای آموزش آنها می باشند. با عنایت به این امر, این نوشتار درصدد آن است تا با یک روش تحلیلی- اسنادی ابتدا تعریفی از آموزش بزرگسالان, اهداف, اصول, ویژگی ها و روش های آموزشی حاکم بر آن را ارایه دهد سپس با تشریح نقش فناوری آموزشی و کاربردهای آن در آموزش, ضرورت به کارگیری این فناوری ها را در آموزش بزرگسالان تبیین نماید و در پایان, با ارایه راهکارهایی چون آموزش های خاص بزرگسالان با بهره گیری از آموزش های مجازی زمینه را برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری آنان ایجاد نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی