مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

903

دانلود:

504

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی علل افزایش جرم در حاشیه نشینی

نویسندگان

مرعی احمد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف این پژوهش شناسائی عوامل افزایش جرم در حاشیه شهرهاست. جامعه هدف تمام زاغه نشینان و ساکنین حومه شهر اهواز می باشد, از بین این جامعه آمار دو منطقه حومه ای مندلی و سیاحی بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند, برای این منظور از پرونده های دادگستری و مصاحبه با افراد مجرم که در زندان بسر می برند کمک گرفته شده است.نتایج نشان داده است عوامل موثر در اینگونه رفتارهای مدنی, افزایش بیکاری, کمبود امکانات خدماتی, رفاهی و بهداشتی, عادت نداشتن به زندگی شهری از عوامل افزایش جرم در اینگونه مناطق بحساب می آید.این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی