مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

12,773

دانلود:

3,652

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تعلیم و تربیت اسلامی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 یکی از ابعاد مهم تعلیم و تربیت در هر جامعه ای تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی آن است که معلم در امر تعلیم و تربیت به این مساله جامه عمل می پوشاند بنابراین نقش او در این زمینه حائز اهمیت است, چراکه باید بتواند تربیت دانش آموزان جامعه را به عهده بگیرد و ضمن آگاهی از ارزشها و میراث فرهنگی ملت خود, توانمندی لازم برای حفظ عوامل و عناصر و فرهنگ ملی را به دست آورد و نیز بتواند به توسعه و گسترش آن کمک کند, و گرنه حفظ فرهنگ ملی بدون تلاش برای افزودن بر آن به تنهایی نمی تواند موجبات رشد و پیشرفت جامعه را فراهم نماید. به عبارتی آگاهی فرهنگی, توانمندی برای ارزیابی عوامل فرهنگی و ایجاد توانایی لازم برای توسعه فرهنگ از جمله مهمترین وظایف نظام تعلیم و تربیت شناخته شده است. در این مقاله ضمن پرداختن به تعلیم و تربیت اسلامی, نقش معلم در نظام تعلیم و تربیت اسلامی, اهداف تعلیم و تربیت از دید دیویی و در جمهوری اسلامی ایران, برنامه های تربیتی و عناصر مختلف فرهنگ به ارائه نقش معلم برای تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته شده است. موضوع مورد بررسی این مقاله, (تعلیم و تربیت اسلامی) میباشد که با روش کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بقایی پور، پریسا، و کاظمی، زهرا. (1394). تعلیم و تربیت اسلامی. کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی. SID. https://sid.ir/paper/826883/fa

  Vancouver: کپی

  بقایی پور پریسا، کاظمی زهرا. تعلیم و تربیت اسلامی. 1394. Available from: https://sid.ir/paper/826883/fa

  IEEE: کپی

  پریسا بقایی پور، و زهرا کاظمی، “تعلیم و تربیت اسلامی،” presented at the کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/826883/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی