video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

259

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تحلیلی هندسه مدارس ایرانی در دوره ایلخانی تا قاجار

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی ایران واز جمله تعدادی از بهترین آنها به مراکز آموزشی و مدارس اختصاص دارد که از ابنیه مهم مذهبی به شمار می آیند. در این پژوهش در خصوص مدرسه و خصوصیات آن و چگونگی جا گرفتن عناصر فضایی- کارکردی آن سخن خواهیم گفت و به تحلیل ویژگی های هندسی این نوع بنا خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت فضای آموزشی و نیاز به وجود فضای مستقل برای این امر بنای مدرسه و مسجد تفکیک شد و در نتیجه عناصر این دو بنا به مرور زمان به نحوی با وجود تاثیراتی بر یکدیگر جداسازی شده اند. در این مقاله سعی شده با روش تحقیق تفسیری-تاریخی و مطالعات تطبیقی تاثیراتی که این جداسازی بر هندسه بنای مدرسه گذاشته است بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی