مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | سال:1395 | دوره:23 | شماره:1 | صفحه شروع:151 | صفحه پایان:160

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

297

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (.Zizphoratenuior L) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 160

چکیده

 زمینه و هدف: حدود نیم تا یک درصد از جمعیت جهان به بیماری صرع مبتلا هستند. تشنج, از مهمترین علایم صرع است که به علت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی نورون های مغز دیده می شود. به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی, استفاده از داروهای گیاهی می تواند جایگزین مناسبی برای کنترل تشنج به کار رود. در این مطالعه, تشنجی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی(Ziziphoratenuior L.)  در موش سوری نر بررسی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه, 40 موش سوری نر با محدوده وزنی 30-25 گرم به طور تصادفی, انتخاب و به پنج گروه 8 تایی تقسیم شدند که شامل یک گروه کنترل (دریافت کننده نرمال سالین و پنتیلن تترازول PTZ, 80 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم) و 4 گروه درمان (دریافت کننده عصاره با دوزهای 150, 300, 600, 900 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) بودند. 30 دقیقه بعد از تجویز داخل صفاقی نرمال سالین (در گروه کنترل) و دوزهای مختلف عصاره (در گروه های درمان), پنتیلن تترازول با دوز 80 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم به صورت داخل صفاقی (IP) به موش ها تزریق شد و بلافاصله موش ها به قفس مخصوص منتقل شدند و درطی 20 دقیقه رفتارهای تشنجی توسط دوربین فیلمبرداری شد و سپس فازهای مختلف تشنج مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: تزریق عصاره هیدروالکلی این گیاه به صورت اثر وابسته به دوز, باعث تاخیر زمان شروع تشنج کلونیک, تونیک و تشنج ژنرالیزه تونیک کلونیک شد که در دوزهای 600 و 900 و میلی گرم به ازای هر کیلوگرم, بیشترین اثر را نشان دادند. همچنین تجویز عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی, باعث کاهش میانگین زمان مرحله تشنج کلونیک, تونیک و تونیک کلونیک در حیوانات شد. نیز عصاره مذکور باعث حفاظت حیوانات در برابر مرگ و میر و تعداد پرش های ناگهانی گردید که در دوزهای 600 و 900 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم, بیشترین تاثیر را داشت.نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ کاکوتی (ZiziphoratenuiorL.) دارای تشنجی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> اثر ضد تشنجی مناسبی بوده و به نظر می رسد مطالعات آینده برای جداسازی و تعیین مواد موثر و شناخت مکانیسم اثر آن ضروری باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID