video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,241

دانلود:

914

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدیریت یکپارچه پسماند شهری با رویکرد توسعه پایدار (بررسی مقایسه ای 6 شهر جهان)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

مدیریت پسماند شهری از مباحث مهم در مدیریت خدمات شهری می باشد و هزینه زیادی را برای متولیان امر جمع آوری و دفع آن در پی دارد. با افزایش سطح آگاهی اجتماعی و شناخت بیشتر از مسایل بهداشتی و محیط زیست, کاهش ذخایر مواد اولیه و کمبود انرژی در کنار افزایش تقاضا و گسترش شهرنشینی برنامه ریزان شهری را به سمت یافتن راهی برای مدیریت بهینه پسماند شهری هدایت کرد. دستیابی به چنین برنامه ای نیازمند یک دید همه جانبه و کلی نگر به تمامی عوامل موثر بر مدیریت پسماند شهری است. در این میان ترکیب پسماند نقش پررنگی در انتخاب روش مدیریت پسماند ایفا می کند که در پژوهش حاضر سعی شد با بررسی عواملی مانند فرهنگ و سبک زندگی و توان اقتصادی و سطح توسعه شهری, برای شش شهر تهران, دهلی, استانبول, نایروبی, سان فرانسیسکو و آدلاید مقایسه ای بین مدیریت پسماند در این مناطق انجام شود و درنهایت روش هایی برای بهبود وضعیت مدیریت پسماند در شهر تهران پیشنهاد گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی