مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

172

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارایه چهارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار

نویسندگان

نیکنام ریحانه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ظهور فناوری ارتباطات, مدل کسب و کار را به منزله واحد تجزیه و تحلیل جایگزین صنعت کرد تا شرکتها بتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای بازار و فناوری, مدل کسب وکار مناسب تری انتخاب کنند. هدف این نوشتار شناسایی روشهای طراحی مدل کسب وکار و ارائه چارچوب پیشنهادی کسب و کارها برای پیاده سازی طرح ها و ایده های تازه وارد به بازار یا حفظ و ارتقای موقعیت آنان در بازارهای داخلی و جهانی است. برای دستیابی به این هدف, روش های مختلف طراحی مدل کسب وکار (FBBM, VISOR, IDEA, MAPIT و پویا) تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از روش فراترکیب, چارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار پیشنهاد میشود. برای سنجش روایی آن از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد عناصر سازماندهی, فناوری, منابع مالی و هزینه ها, خدمات/کالاها, بازار و مشتریان و فازهای شناسایی, طراحی, ارزیابی و تجمیع در طراحی مدل کسب و کار, اهمیت بالایی دارند. آزمون مقایسه میانگین یک گروهی به دست آمده از معنادار بودن اهمیت عناصر پیشنهادی, طراحی مدل برای توسعه حضور کسب و کارهای مبتنی بر فناوری را حمایت کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی