مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

167

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

میدان ایرانی و روابط اجتماعی، بازشناسی و ارزیابی کیفی، نمونه موردی میدان گنجعلیخان کرمان

نویسنده

فرح بخش مهدیه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 فضاهای شهری به عنوان کانون تمرکز ساکنان زمین, مناسب ترین عرصه جهت ارتقاء روابط اجتماعی بوده اند. همانطور که ساختار اجتماعی جامعه می تواند بر ظاهر کالبدی اجتماع اثرگذار باشد, ویژگی های کالبدی یک فضای شهری نیز می تواند در شکل گیری, استمرار و تغییر روابط اجتماعی موثر باشد. میدان, یکی از فضاهای شهری موفقی است که سهم زیادی در برقراری روابط اجتماعی در شهرسازی سنتی ایران داشته است. این سوال که میدان چه حد در تامین عملکرد فوق توانسته است موفق باشد, نیازمند مطالعه این فضا و موقعیت آن در میان عناصر شهری است. نوشته حاضر با هدف کنکاش در مراجع گوناگون و مرور چگونگی شکل گیری و عملکرد میادین ایرانی و تاثیر میدان در تامین روابط و تنظیم رفتارهای اجتماعی با تمرکز بر میدان گنجعلیخان کرمان, تدوین شده است و به تحلیل عملکرد آن و بناهای اطراف در برهم کنش های اجتماعی کرمان می پردازد. یافته های این پژوهش با روش توصیفی نشان دهنده آن است که ویژگی های متفاوت معماری و شهرسازی موجود در میادین شهرهای ایرانی, نقشی موثر و مستقیم در نوع روابط اجتماعی در فضاهای شهری ایفا کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی