مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

390

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ریخت شناسی لالایی های زنانه قوم ترکمن با نگاهی ویژه به هودی

نویسنده

هیوه چی رحیمه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 این مقاله می کوشد به ریخت شناسی تعداد قابل توجهی از لالایی های (هودی ها) زنانه قوم ترکمن بپردازد. قوم ترکمن یکی از اقوام ایرانی ساکن در ترکمن صحرا استان گلستان می باشد. لالایی ها (هودی ها) برگرفته از ادبیات شفاهی ترکمن ها به هنگام گفتگوهای گوناگون مادر با نوزاد در هنگام خواباندن به کار می آید که تا حدودی از ساختار و محتوای متفاوتی نسبت به سایر اقوام ایرانی از منظر بوم شناسی, استفاده از عناصر طبیعت, دعاها, آرزوها, بزرگداشت پدر و قهرمانان بومی, قبیله ای, مذهبی و سایر عناصر پیرامون برخوردار می باشد. قوم ترکمن برای تمام امور زندگی از تولد و ازدواج تا مرگ دارای ادبیات شفاهی قابل تاملی است که لالایی ها (هودی ها) از منظر انسان شناسی جامع تر و رنگارنگ تر چیدمان شده اند. یافته ها نشان می دهد که تاکنون با رویکرد انسان شناسی نمادین پژوهش قابل توجهی در زمینه گردآوری, دسته بندی, تحلیل و تفسیر لالایی های (هودی ها) قوم ترکمن صورت نگرفته است. این مقاله با تکیه بر روش مطالعات میدانی (مشاهده, مصاحبه و مشاهده مشارکتی) و با استفاده از نظریه های کارکردگرایی و تفسیرگرایی تنظیم گردیده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی