مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

256

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

شاخصه های معماری پایدار در رباط های اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی: کاروانسرای شوریاب نیشابور)

نویسنده

حمیدی منصورعلی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 با توجه به اینکه پایداری یک روش طراحی است و کیفیت گرایی, توجه به محیط و آینده اساس آن است می توان با مطالعه در آثار پیشینیان دریافت که فضاهای طراحی شده در معماری سنتی ایران در راستای این روش بوده و پایدار محسوب می شود زیرا واجد کلیه شاخصه های پایداری از جمله: سازگاری با محیط, تاثیرپذیری از شرایط فرهنگی و اقلیمی, پاسخ درست به نیازهای عملکردی بوده است.معماری سنتی ایران با ویژگی های منحصر به فردی همچون تامین سر پناه و مامن در طول سفر, معماران را به ساخت مهمترین بنای وابسته به راه و کاروانیان یعنی کاروانسرا سوق داده, این بنا ضمن توجه به مسائل زیباشناختی و اقلیمی, پاسخگوی نیازهای رفاهی و امنیتی مسافران نیز می باشند. فنون بکار رفته در این معماری, بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در خود دارد؛ زیبایی, آسایش, پایداری, کیفیات زیست محیطی و ابتکارات مربوط به استفاده بهینه از انرژی در معماری سنتی حاکی از آگاهی است. این پژوهش با مروری بر منشا مفهومی پایداری و مطرح کردن اصول معماری پایدار به بررسی معماری کاروانسراها (قاجار) از لحاظ عناصر کالبدی و اقلیمی با این اصول می پردازد. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی