video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

685

دانلود:

658

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر کلسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گل شاخه بریده رز رقم Dolce vita در کشت هیدروپونیک

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 گل رز رقم Rosa hybrida cv. Dolce vita یکی از ارقام بریدنی و زیبای گل رز در جهان محسوب می گردد. یکی از مشکلاتی که در پرورش این رقم وجود دارد این است که در هنگام برداشت محصول, گل ها به طور کامل سفید رنگ شده و رنگ صورتی حاشیه گل ها از بین می رود که این عارضه باعث کاهش کیفیت و بازارپسندی محصول می شود. بر این اساس آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 2 سطح 1.6 و 4.8 میلی مولار و با 4 تکرار اجرا شد. کاربرد کلسیم در محلول غذایی باعث افزایش معنی دار تعداد گل روی بوته, قطر گل و عمر گلجایی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کلسیم در محلول غذایی با غلظت 4.8 میلی مولار در بهبود صفات کیفی, کمی و رنگ گل گیاه رز رقم Dolce vita موثر بوده و برای پرورش دهندگان رز قابل توصیه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزاده، سمانه، عبدالهی سعدآباد، علی، و بیات، حسن. (1394). تاثیر کلسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گل شاخه بریده رز رقم Dolce vita در کشت هیدروپونیک. کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. SID. https://sid.ir/paper/826248/fa

  Vancouver: کپی

  میرزاده سمانه، عبدالهی سعدآباد علی، بیات حسن. تاثیر کلسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گل شاخه بریده رز رقم Dolce vita در کشت هیدروپونیک. 1394. Available from: https://sid.ir/paper/826248/fa

  IEEE: کپی

  سمانه میرزاده، علی عبدالهی سعدآباد، و حسن بیات، “تاثیر کلسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گل شاخه بریده رز رقم Dolce vita در کشت هیدروپونیک،” presented at the کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/826248/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی