video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

163

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه خاک های رنگبر خارجی بر روی کیفیت روغنهای نباتی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مواد رنگی که در هنگام نگهداری دانه های روغنی بوجود می آیند سبب طعم و مزه نامطلوب در آن ها می شوند و باید جدا شوند این موارد شامل: کاروتنوئیدها, کلروفیل و همچنین صابون باقیمانده از مرحله خنثی سازی و آروئیدها و کتون ها هستند که باید جدا شوند وگرنه سبب ادامه واکنش اکسیداسیون و تغییر طعم و مزه روغن می شوند. امروزه برای رنگبری از خاک رنگبر تونسیل استفاده می شود که در ترکیب خود دارای سیلیکات آلومینیوم هیدراته و کربن اکتیو است. در این مطالعه, تاثیر چهار نوع خاک رنگبر فعال شده (دو نوع خاک رنگبر چینی ودو نوع خاک رنگبر آلمانی) را بر پارامترهایی نظیر: رنگ, اندیس پراکسید, صابون, درصد اسیدهای چرب آزاد, کلروفیل, اندیس آنیزیدین و فسفر در روغن های آفتابگردان, کانولا و پالم که قبلا تصفیه قلیایی شده بودند, بررسی شد.نتایج حاصله نشان داد که رنگبری موجب کاهش رنگ, اندیس پراکسید, صابون, کلروفیل, فسفر و افزایش اسیدیته, اندیس آنیزیدین در هر سه نوع روغن خوراکی مورد مطالعه گردید. هر چند خاک های به کار رفته در این مطالعه از نظر ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی با یکدیگر متفاوت بودند و تاثیرات جزئی متفاوتی را بر بعضی از ترکیبات داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایجی که از این مطالعه بدست آمد خاک رنگبر سوپر آلمانی و بعد از آن خاک آلمانی بهترین کارایی را در رنگبری از خود نشان دادند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی