مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

643

دانلود:

119

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی جرم قاچاق کودکان و ارزیابی قوانین ایران و حقوق بین الملل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 حجم عظیم قاچاق انسان به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت و نیز مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است که سابقه در دوران قدیم دارد. از مهم ترین و گسترده ترین انواع قاچاق, قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان است. از زمره سودآورترین قاچاق, قاچاق اشخاص می باشد. قاچاق اشخاص یک جرم سازمان یافته فراملی است از آن رو که اولا ارتکاب آن معمولا از سوی باندهای تبهکار, که دارای تشکیلات و مرکزیتی می باشند, انجام می گیرد و ثانیا این باندها با استفاده از تشکیلاتی که در کشورهای مختلف از آن برخوردارند, مرزهای کشورها را در می نوردند و جرایم خود را به فراسوی مرزهای یک کشور می کشانند. در این مقاله با روش کتابخانه ای به شناسایی قاچاق انسان به ویژه کودکان, تحلیل و ارزیابی اسناد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ریشه کن شدن قطعی جرم قاچاق کودکان می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی