مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

280

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی نقش ضریب کشش سطحی γ پتانسیل تقریبی در مطالعه نیمه عمر واپاشی آلفا در بازه 104 ≤ Zp ≤ 110

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گلشنیان، محدثه، و رجبی، علی اکبر. (1392). بررسی نقش ضریب کشش سطحی γ پتانسیل تقریبی در مطالعه نیمه عمر واپاشی آلفا در بازه 104 ≤ Zp ≤ 110. کنفرانس هسته ای ایران. SID. https://sid.ir/paper/824390/fa

  Vancouver: کپی

  گلشنیان محدثه، رجبی علی اکبر. بررسی نقش ضریب کشش سطحی γ پتانسیل تقریبی در مطالعه نیمه عمر واپاشی آلفا در بازه 104 ≤ Zp ≤ 110. 1392. Available from: https://sid.ir/paper/824390/fa

  IEEE: کپی

  محدثه گلشنیان، و علی اکبر رجبی، “بررسی نقش ضریب کشش سطحی γ پتانسیل تقریبی در مطالعه نیمه عمر واپاشی آلفا در بازه 104 ≤ Zp ≤ 110،” presented at the کنفرانس هسته ای ایران. 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/824390/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی