video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

301

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جایگاه اعتراض در ادبیات فارسی تا قرن هشتم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آثار ادبی به جای مانده از شاعران و نویسندگان, به مثابه گنجینه های سرشاری هستند که محققان امروز را به طرز معیشت, تفکر, آیین و رسوم, دین, تحولات سیاسی و اجتماعی هر قومی در طول حیات خویش آشنا می سازد. شاعران در مقام پرچمداران هر قوم و ملتی همواره نشان مجد و عظمت و عواطف و آرزوهای ملت خویش را بر دوش کشیده و این موضوعات را در مضامینی ناب و دلکش عرضه داشته اند. از میان موضوعات مختلفی که شاعران در میان سخنان خود بدان پرداخته اند, یکی هم مبحث اعتراض است. با آن که در گذشته بسیاری از شاعران, شعر را ابزاری برای تکدی و کسب معیشت قرار داده بودند و به ناگزیر هنر خویش را در پای درباریان, قربانی می کردند؛ با این حال عده ای نیز به عکس العمل در مقابل نابسامانی های جامعه و فساد دربار و حتی تعلل ورزی مدیحه طلبان در اعطای صله, می پرداختند. نابسامانی های اجتماعی که بیشتر حاصل تهاجم بیگانگان و حاکمان نالایق در ایران بوده است؛ بیشترین تاثیر را در ایجاد ادبیات اعتراض در این کشور داشته است. آثار ادبی نویسندگان و شاعران ما هیچ گاه از عنصر اعتراض خالی نبوده است و شاعران همواره بزرگ ترین پرچمدار مبارزه با نابسامانی ها بوده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی