video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

58

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

آینده پژوهی در تحلیل عملیات روانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 منظور از آینده پژوهی این است که به فرایند برنامه ریزی, جهت و هماهنگی میدهد. بنابراین مطالعه سازمان یافته و مستمر گذشته و برآورد امکانات آینده, درک روشنی از وضعیت دنیای امروز را ایجاد می کند و به تصمیم گیری با اطلاعات و اطمینان بیشتر منجر می شود. آینده پژوهی کمک میکند که آینده های مطلوب و ممکن به هم نزدیکتر شود. این رویکرد تواناییها را برای پیشبینی و تطابق با نیروهای خارج از کنترل بهبود می بخشد و آنهایی را که در کنترل است تحت تاثیر قرار میدهد.با به کارگیری روشهای آینده پژوهی در تحلیل پدیده ها و رویدادهای سیاسی- روانشناختی, دید مناسبی از چگونگی شکل گیری دنیای فردا ایجاد می شود با این باور که ایجاد جایگاه مناسب در آینده برای حفظ ارزشها و آرمانها میتواند امکانپذیر باشد. البته باید همواره دارای موضعی انتقادی نسبت به همه نظریه ها بود و آنها را برای همیشه به صورت مطلق نپذیرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی