video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

276

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی جایگاه نقش تربیتی اسماء الهی از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

امام خمینی (ره) 

چکیده

 اسماء الهی از نگاه امام خمینی(ره) جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مباحث کلیدی در شناخت اسماء الهی از نگاه امام خمینی بحث «تعریف مفهوم عرفانی اسم الهی» است. سلسله وجود و مراتبش و دایره شهود و مدارجش همه اسماء الهی است. چرا که اسم به معنی علامت است و هر چه در وجود است علامت باری و مظهر اوست. امام خمینی (ره) اسما الهی را حجب نوریه ذات حق و اسم را عبارت از ذات با صفت معینی از صفات و تجلیی از تجلیاتش می داننداز دیدگاه امام خمینی اولین اسمی که با تجلی خداوند متعال قدم به عرصه وجود می گذارد, اسم اعظم است که مستجمع جمیع اسماء الهی است. این اسم, رب و پرورش دهنده «صادر نخستین» یعنی وجود پیامبر اسلام (ص) و ذوات مقدسه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. که همگی نور واحد و منفرداند, و اگر در روایات آن ذوات مقدسه اسم اعظم خداوند خوانده شده اند, به لحاظ اتحاد ظاهر با مظهر بوده و منافاتی بین ظاهر و مظهر نیست. امام خمینی, اسم اعظم را در واقع همان «مشیت الهی» می داند که توسط آن, همه چیز قدم به عرصه وجود می گذارد. از دیدگاه امام, اسم اعظم دارای دو مقام یا دو وجه است که هر کدام حکمی جداگانه دارند: مقام «الوهیت» یا «واحدیت» و مقام «عینیت». در منظر امام, اسم اعظم (علاوه بر این وجه) چهار رکن دارد که توسط چهار فرشته, نگهبانی می شوند. هر کدام از این ارکان به نوبه خود ارکانی دارد که به سیصد و شصت رکن بالغ می شود؛ همین ارکان نیز به نوبه خود منشا همه اسماء لایتناهی می گردند که «کل یوم هدفی شان» (الرحمن: آیه 29) در این مقاله می خواهیم دیدگاه امام خمینی را درباره نقش تربیتی اسماء الهی را بررسی نمائیم.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی