Start: 2/5/2023 2:34:49 AMEnd: 2/5/2023 2:34:49 AM >> 216

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

955

دانلود:

459

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

کودک و پرورش خلاقیت با تاکید بر اهمیت بازی های وانمودی

نویسندگان

میرحسینی سیده آسیه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پرورش استعدادهای درخشان و خلاق در هر دوره ای از تاریخ هدف بوده است. همه والدین دوست دارند فرزندان خلاقی پرورش دهند. یکی از راه های پرورش خلاقیت بازی های وانمودی است. کودک در ابتدای زندگی خود بدون هیچ آموزشی و تنها از طریق بازی های وانمودی خود را ابراز می کند که این خود پایه ای برای خلاقیت در او می تواند باشد. در این تحقیق با استفاده از روش پژوهشی و کتابخانه ای می خواهیم چند روش آسان از راه های پرورش خلاقیت در کودکان و اهمیت بازی های وانمودی را در کودکان در رده سنی مهد کودک, پیش دبستانی و دانش آموزان دوره ابتدایی مناسب است را معرفی کنیم. خلاقیت و شیوه های آموزش و پرورش آن از مهم ترین مسائلی است که باید تمام پژوهشگران و محققان, برنامه ریزان و همه دست اندرکاران آموزشی به آن توجه خاص کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی