مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

224

دانلود:

215

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

«خوشه دریایی» راهبردی موثر جهت مشارکت و تعامل ارگانهای دریایی، مطالعه موردی: چابهار

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آبایی، حمیدرضا، غربالی مقدم، یونس، و گل و بستان فرد، نیلوفر. (1388). «خوشه دریایی» راهبردی موثر جهت مشارکت و تعامل ارگانهای دریایی, مطالعه موردی: چابهار. همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور. SID. https://sid.ir/paper/822674/fa

  Vancouver: کپی

  آبایی حمیدرضا، غربالی مقدم یونس، گل و بستان فرد نیلوفر. «خوشه دریایی» راهبردی موثر جهت مشارکت و تعامل ارگانهای دریایی, مطالعه موردی: چابهار. 1388. Available from: https://sid.ir/paper/822674/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا آبایی، یونس غربالی مقدم، و نیلوفر گل و بستان فرد، “«خوشه دریایی» راهبردی موثر جهت مشارکت و تعامل ارگانهای دریایی, مطالعه موردی: چابهار،” presented at the همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور. 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/822674/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی