Start: 2/3/2023 7:29:51 AMEnd: 2/3/2023 7:29:51 AM >> 184

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

18

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نفوذ در یک شبکه با استفاده از آسیب پذیریهای پروتکل مدیریت آسان شبکه و ایجاد اختلال با استفاده از حملات انسداد سرویس

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

DoS 
UDP 

چکیده

 پروتکل مدیریت آسان شبکه (SNMP) برای مدیریت و مانیتورینگ شبکه از راه دور بکار میرود و اغلب از ارتباطات UDP بر روی پورتهای 161 و 162 استفاده میکند. با استفاده از این پروتکل می توان کنترل و پیکربندی روترها را از راه دور بدست گرفت. در این پژوهش آسیب پذیریهای پروتکل مدیریت آسان شبکه بررسی شده و نتایج حاصل از نفوذ به یکی از روترها در یک شبکه از طریق این آسیب پذیریها نشان داده شده است. همچنین یک نمونه از حملات انسداد سرویس (DoS) که موجب اختلال در شبکه میشود انجام شده و در انتها راه حل هایی جهت جلوگیری از این نوع حملات ارائه داده شده است. هدف از این کار تحقیقاتی یافتن برخی ضعفها و آسیب پذیریهای موجود و ارائه راهکار برای جلوگیری از خطرات احتمالی میباشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی