مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

127

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

معرفی برخی از گیاهان دارویی شهرستان قروه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 شناخت گیاهان دارویی در عرصه های منابع طبیعی هر منطقه یکی از گامهای بنیادی در زمینه توسعه پایدار گیاهان دارویی بوده و می تواند اطلاعات پایه ای مهمی را در اختیار محققان گرایشهای مختلف این حوضه تحقیقاتی و کاربردی قرار دهد. شهرستان قروه با دارا بودن تنوع اکولوژیکی و فلوریستیکی بالا دارای قابلیت تولید فرآورده های دارویی و صنعتی است و به عنوان یک منبع ژنتیکی با ارزش محسوب می شود. یکی از راه کارهای مهم برای رسیدن به توسعه صنعت داروهای گیاهی, شناسایی این گیاهان است تا گونه های موجود معرفی و نسبت به حفظ و اصلاح آنها اقدام شود. در این بررسی با استفاده از منابع موجود و اطلاعات صحرایی و مردمی شناسایی و دسته بندی و معرفی گیاهان شهرستان صورت گرفته است. پس از آن با استفاده از منابع معتبر موجود گیاهشناسی اقدام به شناسایی اندام های مورد استفاده گیاهان شناسایی شده در این مطالعه گردید. نتایج حاصله نشان داد از مجموع 182 گونه شناسایی شده متعلق به 52 تیره در این شهرستان, 45 تیره گیاهی و 84 گونه جزو گیاهان دارویی می باشند که عمدتا به تیره های کاسنی (Asteraceae) با 14 گونه, تیره بقولات (Papilionaceae) با 8 گونه, تیره شب بو (Brasicaceae) با 7 گونه, تیره نعناعیان (Lamiaceae) با 5 گونه و تیره گلسرخ (Rosaceae) با 4 گونه تعلق دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.