مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

482

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه بر فاکتورهای خونی موش های نر آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 فلفل سیاه گیاهی با نام علمی پیپر نیگروم و متعلق به خانواده پیپراسه است.این گیاه اثرات درمانی زیادی دارد. هدف از این مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه بر فاکتور های خونی نظیر گلبول سفید, گلبول قرمز و هموگلوبین در موش های نر آزمایشگاهی می باشد. این یک مطالعه تجربی است که بر روی 40سر موش انجام گرفت. ابتدا نمونه ها بصورت تصادفی در 5 گروه ( 3 گروه تیمار و 2 گروه کنترل و پلاسبو ) تقسیم و هر گروه شامل 8 نمونه بودند. کلیه نمونه ها در شرایط یکسانی نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه در دوزهای مختلف (50-75-100 میلی گرم بر کیلوگرم ) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز به گروههای تیماری تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه پلاسبو (دوز صفر) استفاده گردید. مهم ترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت شامل تعداد گلبول های سفید, تعداد گلبول های قرمز و میزان هموگلوبین در مقایسه با گروههای شاهد بودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد تعداد گلبول های سفید و قرمز با افزایش دوز تزریقی کاهش یافته است, یعنی بیشترین افزایش را در دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم داشته است و بیشترین کاهش در دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم دیده شد. میزان هموگلوبین نیز در دوز 75 میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین افزایش را داشته است. یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت عصاره فلفل سیاه در دوزهای 50 و 75 میلی گرم بر کیلوگرم بر فاکتور های خونی موش های نر به دلیل افزایش معنی دار در تعداد گلبول های سفید, گلبول قرمز و میزان هموگلوبین می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتحی، زهره، امینی، مهدی، و مدرسی، مهرداد. (1389). بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه بر فاکتورهای خونی موش های نر آزمایشگاهی. همایش ملی گیاهان دارویی. SID. https://sid.ir/paper/821241/fa

  Vancouver: کپی

  فتحی زهره، امینی مهدی، مدرسی مهرداد. بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه بر فاکتورهای خونی موش های نر آزمایشگاهی. 1389. Available from: https://sid.ir/paper/821241/fa

  IEEE: کپی

  زهره فتحی، مهدی امینی، و مهرداد مدرسی، “بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی فلفل سیاه بر فاکتورهای خونی موش های نر آزمایشگاهی،” presented at the همایش ملی گیاهان دارویی. 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/821241/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.