مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش ملی گیاهان دارویی | سال:1389 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,362

دانلود:

3

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر شیرین بیان در افزایش اثر داروهای ضد اسکیزوفرنی در خانم های مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 توجه و علاقه بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی و خانواده آنها به استفاده از گیاهان دارویی باعث شده یکی از سوالات رایج از داروسازان و روانپزشکان استفاده و تاثیر گیاهان دارویی بر بیماری آنها باشد. بیماری اسکیزوفرنی بیماری با شیوع 1%در جمعیت از بیماریهای شایع و با هزینه هنگفت به جامعه میباشد. بیماران مبتلا دچار علایم مثبت (توهم, هذیان, پرخاشگری, بیربط گویی) و علایم منفی (ناگویی, بی ارادگی, عدم ارتباط بادیگران)خواهند شد که متاسفانه داروی های آنتی سایکوتیک تاثیر چندانی بر علایم منفی ندارند و همواره از مشکلات درمانی بیماران مبتلا کنترل علایم منفی این بیماران میباشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شیرین بیان بر کاهش علایم منفی بیماران خانم مبتلا به اسکیزوفرنی میباشد و به صورت همزان تاثیر این دارو بر علایم مثبت و عوارض اکستراپیرامیدال در این بیماران بررسی شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده, دو سو بی خبر بود.43 بیمار خانم مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی بر اساس کرایترای DSM-IV-TR به دو گروه 21 و 22 نفره به صورت تصادفی تقسیم شده و به آنها رسپیریدون 6 میلی گرم به همراه بیپیریدین 4 میلی گرم (هر دو گروه)به همراه قرص درگلیس حاوی 380 میلی گرم عصاره خشک استاندارد شده شیرین بیان سه بار در روز (گروه مورد) و یا پلاسبو (گروه شاهد) به مدت 8 هفته داده شد. بررسی تاثیر دارو بر علایم به وسیله پرسشنامه های PANS (علایم مثبت), NANS (علایم منفی) و پرسشنامه عوارض اکستراپیرامیدال انجام شد. نتایج: در هفته های انتهای مطالعه شیرین بیان در کاهش علایم مثبت و منفی نسبت به دارونما برتری داشت که در انتهای هفته هشتم این اختلاف معنی دار شد (0.032 و 0.041). تاثیر این گیاه بر کاهش عوارض اکستراپیرمیدال معنی دار نبود (0.61) بنظر میرسد که عصاره گیاه شیرین بیان میتواند تاثیر مفید در کاهش علایم اسکیزوفرنی باشد. این گیاه حاوی فیتو استروژن میباشد که این در تایید تاثیرات اثر استروژنها بر کاهش علایم در اسکیزوفرنی میباشد. نتایج این مطالعه میتواند زمینه ساز مطالعات بعدی با تعداد نمونه بیشتر جهت تولید انبوه و صنعتی این گیاه شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID