مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

واکنش گیاه دارویی بابونه به تنش شوری و خشکی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

بابونه با نام علمی Chamomilla spp. از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاهان دارویی شناخته شده در جهان و از معدود گیاهانی است که جنبه صنعتی پیدا کرده و در صنایع داروسازی, آرایشی و بهداشتی, سرشاخه های گل دار آن مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه به طور طبیعی در بسیاری از مناطق ایران رشد می کند. به دلیل اهمیت زیاد گیاهان دارویی در سال های اخیر, تولید بابونه در مزارع و گلخانه ها افزایش یافته است. از طرفی دیگر توسعه اراضی شور همراه با محدودیت آب آبیاری منجر به کاهش بسترهای مطلوب برای کشت گیاهان شده است. بنابراین بررسی خصوصیات این گیاه دارویی تحت تنش های محیطی از لحاظ تعیین راهکارهای مناسب اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بابونه گیاهی نیمه مقاوم در تنش شوری و خشکی می باشد و قادر است ترکیبات دارویی موجود در خود را در شرایط شوری تا حد مطلوبی حفظ نماید. هرچند تولید بیوماس شامل وزن تر و خشک اندام هوایی و گل بیشترین تاثیر را تحت شرایط خشکی داشت, اما گزارشات متعددی حاکی از افزایش میزان فلاونوئیدها, به عنوان مهمترین ترکیبات دارویی موجود در بابونه در شرایط شوری وجود دارد. این درحالی است که با افزایش سطح تنش خشکی, از میزان ماده خشک تولیدی و عملکرد گل کاسته می شود. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تنش های خشکی و شوری روی خصوصیات این گیاه دارویی می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.