مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

روش جامع استخراج DNA از گیاهان دارویی: مطالعه موردی روی ختمی، درمنه، مشگک، فندق

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

گیاهان دارویی, گیاهانی بامتابولیت های خاص که دارای آثار فارماکولوژیک مطلوب برای درمان بیماریها یا بهبود علایم آن هستند,می باشند. وجود متابولیت های خاص روش های استخراج DNAو واکنش هایی نظیر برش آنزیمی,تکثیر وهمسانه سازی را دچار مشکل می سازد. متابولیت هایی چون پلی فنول ها, پلی ساکاریدها, آلکالوییدها, تانن ها عملکرد, خلوص و کیفیت DNA را به شدت کاهش می دهند.از آنجایی که گیاهان دارویی دارای مقادیر زیادی از ترکیبات مختلف می باشند, بنابراین ارائه یک روش استخراج DNA برای کاربرد در چندین گیاه دارویی بسیار دشوار می باشد, ازینرو با مطالعه همه جانبه روی متابولیت های ثانویه ختمی (Althaea &Alcea spp), درمنه (Artemisia officinalis), مشگک (Corylus avellana)و فندق  (Ducrosia anethifolia)و انجام اصلاحات اساسی روی CTAB به روشی جامع و واحد جهت استخراج DNA با کیفیت و کمیت مناسب, در این چهار گیاه رسیدیم, نتایج حاصل از استخراج برای بررسی کیفیت و کمیت به ترتیب با الکتروفورز بر روی ژل آگارز 0.8% و سپس نانودراپ بررسی شد. واکنش زنجیره ای پلیمرازنیز بطور موفقیت آمیزی انجام شد.لازم به یادآوری است که استخراج از هر 4 گیاه برای اولین باردر ایران گزارش می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.