مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر نوع محیط بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه (.Satureja hortensis L)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مرزه (Satureja hortensis L.) یکی از گیاهان دارویی مهم خانواده نعناعیان می باشد که اسانس آن کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارد. عملکرد و میزان مواد موثره در گیاهان دارویی تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرند که یکی از این عوامل نوع محیط کشت است. به منظور بررسی اثرات نسبت های مختلف کوکوپیت و پرلایت به همراه خاک زراعی بر روی رشد, عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار و در 3 تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل نسبت های صفر (شاهد), 5, 10 و 15 درصد حجمی پرلایت و کوکوپیت بصورت جداگانه در گلدان بودند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع بوته, قطر ساقه, طول ریشه, وزن خشک ریشه, وزن تر و خشک اندام هوایی, درصد و عملکرد اسانس. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (26.47 سانتیمتر) و عملکرد اسانس (0.15 گرم در هر گلدان) در تیمار 15 درصد پرلایت و بیشترین وزن خشک اندام هوایی (4.5 گرم) در تیمار شاهد بدست آمد ولی بیشترین میزان اسانس (4.5 درصد) مربوط به تیمار 5 درصد کوکوپیت بود. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که افزودن 15 درصد حجمی پرلایت به خاک برای کشت این گیاه مناسب می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.