مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تنوع و غنای گونه ای در بخشی از مراتع ییلاقی چهارباغ در استان گلستان (محورهای همایش: تنوع زیستی و زیست فناوری)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 حفظ تنوع گونه ای یکی از اهداف مدیریت اکوسیستم است. تنوع گونه ای با خصوصیات اکوسیستم همبستگی دارد و با تاکید بر پویایی اکوسیستم می توان توصیه های مدیریتی مناسب ارائه نمود. همچنین با اندازه گیری تنوع می توان توزیع گونه ها را در محیط بررسی کرد. تنوع گونه ای ترکیبی از دو مولفه به هم پیوسته غنای گونه ای و یکنواختی است. غنای گونه ای به تعداد گونه های حاضر در واحدهای نمونه برداری و یکنواختی به توزیع افراد گونه ها در محیط مربوط می شود. تعداد زیادی شاخص تنوع ابداع شده اند که هر کدام به طریقی با ارایه یک عدد, تنوع را در یک واحد مطالعاتی بیان می کنند. در این تحقیق به بررسی و مقایسه تنوع و غنای گونه ای در بخشی از مراتع ییلاقی حوزه چهارباغ پرداخته شده است. در این بررسی با استفاده از 247 پلات یک متر مربعی که به طور تصادفی- سیستماتیک در منطقه مورد مطالعه پیاده گردید, ضمن شناسایی گونه های گیاهی, درصد تاج پوشش گونه ها و تعداد پایه های هر گونه در هر پلات ثبت شد. آنگاه شاخص های تنوع شانون_ واینر, سیمسون و شاخص های غنای مارگالف و منهنیک در سطح گونه, تیره و طول عمر بیولوژیک برآورد شدند. شاخص تنوع شانون_ واینر در سطح گونه برابر 2.75, تیره برابر 2.46, و در سطح طول عمر بیولوژیک برابر 0.89 محاسبه شد و همچنین شاخص غنای مارگالف برای گونه و تیره برابر 5.16 و 4.55 و برای طول عمر بیولوژیک برابر 1.19 برآورد شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.