مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

738

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تکامل و گونه زایی (sympatric) و (allopatric) ماهیان مرجانی، خانواده (haemulidae)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 عمده ماهیان مرجانی از راسته Perciformes می باشند این ماهیان دارای تنوع رنگ بالایی هستند و بیش از نیمی از گونه های ماهیان را دارا می باشند. مثال خوبی که از این گونه ها می توان زد ماهی سنگسر می باشد که از لحاظ مرفولژی و ساختاری گونه های متفاوتی در مناطق مرجانی دارند. در این گونه حتی ماهی غیر صخره مرجانی وجود دارد که می تواند مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت. ازعوامل گونه زایی می توان جهش, رانشها و تغیر محیطی, سازگاری گونه جدید نام برد. برای بررسی های گونه زایی و تکامل در ماهیان مرجانی باید به گذشته تاریخی آن منطقه پرداخت .(Schuter, 2001, Roch, bown, 2008) برای آنالیزگونه زایی و تکامل گذشته از تاریخچه و فسیل ها می بایست از دو ژن میتوکندی استفاده نمود. DNA, اطلاعات فیلوژنیک بیشتری را نسبت به پروتئین فراهم می کند زیرا توالی DNA در چند نقطه متفاوتند اما توالی اسید آمینه در یک نقطه می باشد. ماهیان نواحی گرمسیری تنوع بالایی از نقاط Hotspot دارند که می توانند گونه زایی ایجاد کنند به همین خاطر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه به جمعیت های سیمپتریک و آلو پاتریک اشاره می شود و ذکر می شود که چگونه منجر به گونه زایی شده اند. که ابتدا از ماهیان نمونه برداری شد وDNA  میتوکندری آنها استخراج شد و بعدPCR  انجام شد و سپس با نرم افزارها مختلف توالی یابی و آنالیز تکامل روی درخت تبار زایشی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه به بررسی میتوکندی و ارتباط فیلوژنیکی به کمک ژنها صورت گرفت نتیجه آن بود که جدایی جمعیتی باعث شده تا گونه سنگسر مرجانی متفاوت شوند. و وجود این ماهیان از مناطق نواحی غیر صخره های مرجانی بوده است. نحوه تکامل از چندین سال قبل تا امروزه مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بود که تغییرات مرفولژیکی در نوع تغذیه تغییر ایجاد کرده و منجر به گونه ها جدید سنگسر شده است. ماهیان مرجانی در بین نسلها متفاوت است و بیشتر به دوران Mya8-2 بر می گردند و بین دوران میوسن و پلیوسن اشتقاق یافته اند (Floeter etal, ..2008). گونه جفت H.flaviguttatum و H.maculicauda با شنای سریع خود در نواحی مرجانی, به سطح آب آمده و کم کم از پلانکتونها تغذیه نموده است در حالی که ماهیان مشابه از کفزیان تغذیه می کردند, که این گونه بعدها گونه جدیدی را خلق کرد (Mckay, Scneider, 1995). سنگسر ماهیان با صدای غرغری که برای تولید مثل از طریق فک ها صدا ایجاد می کنند می تواند گونه زایی sympatric ایجاد کنند.(Myer, 1942)

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.