مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

821

دانلود:

133

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نوروفیدبک و عملکرد مغز

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 حافظه خوب و بد- نشاط و افسردگی- عملکرد خوب و ضعیف همگی یک نقطه اشتراک دارند؛ محصول عملکرد مغز هستند. عملکرد بهینه زمانی اتفاق می افتد که مغز کار خود را در بهترین و کارآمدترین وضعیت انجام دهد. نکته مهم آن است که مغز می تواند خود را تنظیم کند و از وضعیت خود, آگاهی پیدا کند. در واقع با پسخوردی که از بدن و محیط می گیرد به کنترل و تنظیم کارکرد های مختلف جسمی و روانی و تعامل با محیط می پردازد. نوروفیدبک با پسخوردی که از امواج مغزی ارایه می دهد مغز را در تنظیم فعالیت خود کمک می کند.در این پژوهش از نوروفیدبک- دارای سنسورهایی به نام الکترود استو که روی پوست قرار می گیرد و فعالیت الکتریکی مغز را ثبت و در قالب امواج مغزی نشان می دهد-, به عنوان ابزار استفاده شده است. نمونه پژوهش 40 نفر از دختران و پسران مراجعه کننده به کلینیک آتیه بوده اند.یافته ها نشان می دهند پیام های عصبی که طی فرایند الکتروشیمیایی صورت می گیرد سبب فعالیت الکتریکی مغز و تولید امواج مغزی مختلف می شود. شکل و وضعیت این امواج نشان دهنده نحوه عملکرد مغز است. در افرادی که خواب عمیق بدون رویا داشته اند آهسته ترین طول موج مغزی یعنی دلتا (3-0.05 هرتز) بود. در افرادی که دارای فراخوانی خاطرات ناراحت کننده و بدون خود سانسوری بوده اند موج تتا (7-4 هرتز) غالب بوده است. در درمان جویانی که آرام بوده و از محیط آزمایش لذت می برده اند موج الفا (12-8 هرتز) غالب بود. موجSMR در افراد دارای پردازش و تمرکز و آرامش و استفاده کننده از نوروفیدبک در تنظیم واکنش های مغزی خود (12-15 هرتز) بوده است. به طور کلی باید گفت: در بین فعالیت های عصب شناختی, فرد در ازای دریافت پاداش, تولید امواج SMR را در مغز خود افزایش می دهد و تقویت این امواج سبب کاهش تنش عضلانی آنها می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی