مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

335

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی عناصر کودی پرمصرف در برخی از خصوصیات کمی گیاه دارویی (Cichorium intybus)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

کاسنی گیاهی است دارویی که از گل به ویژه برگ و ریشه آن به خاطر خواص درمانی منجمله تصفیه خون, ملین و تب بر بودن آن استفاده می شود. عوامل به زراعی بویژه تغذیه کودی در دستیابی به بهترین عملکرد بیوماس خشک و ریشه نقشش بسزایی دارد. این پزوهش با هدف اثرات کودهای ماکرو و میکرو المنت در برخی از خصوصیات و عملکرد اقتصادی گیاه در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار (شاهد- کود اوره به صورت سرک- کودهای ماکرو با فرمول(1700 gr/ha) 20-20-20-12-6-40 , 28-14-14 و کود کامل (1400 gr/ha به صورت تغذیه برگی) در 2 مرحله با 3 تکرار در سال زراعی 86-87 به مرحله اجرا درامد صفات مورد بررسی عبارت بودند از وزن تر و خشک اندام هوایی, وزن تر و خشک ریشه, وزن کل تر و خشک (بیوماس) گیاه, نسبت وزن تر و خشک ساقه به ریشه, نسبت وزن خشک ریشه به وزن تر ریشه و ارتفاع. نتیج آماری نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی در سطح %1 معنی دار می باشند. میانگین ها با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. بیشترین عملکرد وزن کل تر و خشک (بیوماس) و وزن خشک ریشه کاسنی به ترتیب معادل 2050, 416, 138 کیلوگرم در هکتار از تیمار کود ا.ره معادل 150 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. نسبت وزن خشک ریشه به وزن تر ریشه معادل 1 به 4 بود. نتیجه کلی اینکه تحت شرایط آززمایش کود اوره با تخصیص 2 مرحله در حین رشد (سرک) برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی که در بازار فروش ریشه خشک می باشد توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خاقانی، سعیده، ملافیلابی، عبداله، شوریده، هادی، و ابراهیمی، مهشید. (1389). بررسی عناصر کودی پرمصرف در برخی از خصوصیات کمی گیاه دارویی (Cichorium intybus). همایش ملی گیاهان دارویی. SID. https://sid.ir/paper/819723/fa

  Vancouver: کپی

  خاقانی سعیده، ملافیلابی عبداله، شوریده هادی، ابراهیمی مهشید. بررسی عناصر کودی پرمصرف در برخی از خصوصیات کمی گیاه دارویی (Cichorium intybus). 1389. Available from: https://sid.ir/paper/819723/fa

  IEEE: کپی

  سعیده خاقانی، عبداله ملافیلابی، هادی شوریده، و مهشید ابراهیمی، “بررسی عناصر کودی پرمصرف در برخی از خصوصیات کمی گیاه دارویی (Cichorium intybus)،” presented at the همایش ملی گیاهان دارویی. 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/819723/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.