مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

114

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

گیاهان آبزی دارویی آب بندان آقاآب بندان روستای عزیزک / بهنمیر بابلسر

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آب بندان ها در توسعه پایدار کشاورزی و استفاده چند منظوره آبزی پروری, شیلات و گردشگری نقش اساسی و مهمی برای تامین آب محصولات زراعی و باغی در استان های شمالی دارند و دارای اثرات مطلوبی نیز در زمینه های زیست محیطی, پرورش ماهی و گردشگری هستند که با برنامه ریزی و بهره برداری بهینه از آب بندان ها ضمن ایجاد تامین آب بخش کشاورزی می توان به ایجاد توازن در بخش های مختلف و توسعه پایدار کمک کرد. از طرفی گیاهان آبزی به خاطر اثرات مثبت و منفی زیادی که بر آن دارند, مصارف غذایی برای آبزیان, پرندگان و مصارف دارویی و علوفه ای حائز اهمیت می باشد. از آنجایی که علم پزشکی نوین رو به طب سنتی آورده است پس می توان اهمیت دارویی گیاهان آبزی را نمایان کرد. خودرو بودن, فراوان بودن و در دسترس بودن گیاهان آبزی به ویژه گیاهان باتلاقی (حاشیه ای) می تواند دلیل واضحی باشد تا در جهت استحصال مواد دارویی دچار مشکلات کاشت و داشت نشویم. هدف از این مقاله, شناسایی گیاهان آبزی دارویی است که در آب بندان آقابندان روستای عزیزک / بهنمیر بابلسر مورد مطالعه گرفت. روش مطالعه به طریق فلوریستیک و تمامی نمونه های گیاهی موجود, شناسایی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 46 گونه گیاه آبزی در این آب بندان ها شناسایی گردید. با پرسش و پاسخ از اهالی محلی و نیز با یافته های طب سنتی, 10 گونه از آن ها به عنوان گیاهان دارویی با ارزش تعیین گردید. بعضی از این گیاهان دارای ذخایر غنی از مواد موثره با ارزش دارویی بالا هستند. گونه های دارویی Nymphaea با تانن زیاد, به عنوان قابض و نیرودهنده و گونه Polygonumبا اسانس روغنی فرار و اکسی متیل آنتراکینون و. .. خاصیت انعقاد خون داشته و در کاهش فشار خون مصرف می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.